Kế Toán

Hệ thống kế toán

Quy trình kế toán với những cấu trúc ngày càng phức tạp yêu cầu doanh nghiệp phải có một hệ thống kế toán phù hợp để đáp ứng những yêu cầu đó.

Chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng phân tích và xác định các yêu cầu đó để cải thiện hệ thống kế toán sao cho hiệu quả và chính xác.

Tư vấn kế toán

Ngành công nghiệp tài chính đang phải đối mặt với những quy định trong và ngoài nước ngày một phức tạp. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp khách hàng hiểu và ứng dụng những chính sách và quy định mới nhất sao cho phù hợp và chính xác.

Dịch vụ hỗ trợ kế toán

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán như: thiết lập hệ thống kế toán tay và kế toán máy.

Lập tờ khai và quyết toán thu.

Thực hiện ghi sổ kế toán, nhập số liệu kế toán, cung cấp sổ cái, hỗ trợ lập báo cáo hàng tháng, cung cấp bảng lương bí mật cho người nước ngoài và người Việt NamWatch Dragon ball super