Thuế

Thuế là một chỉ tiêu cơ bản thể hiện tình hình hoạt động và phát triển của một đất nước hay một doanh nghiệp. Chính sách thuế cần được thiết lập và quản lý mềm dẻo bởi chính phủ cũng như bản thân doanh nghiệp.

Từ khía cạnh doanh nghiệp, việc quản lý thuế luôn phải là ưu tiên hàng đầu, khi mà quy định pháp luật ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy công việc của chúng tôi là giúp khách hàng của mình thiết lập chính sách và quy trình thuế phù hợp để xác định trách nhiệm cũng như cơ hội của doanh nghiệp. Từ đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể an tâm rằng hệ thống thuế của doanh nghiệp mình đang được kiểm soát chặt chẽ và phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm về thuế Việt Nam cũng như luật thuế quốc tế. Vì vậy, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng một cách chính xác và thực tế nhất về hệ thống thuế Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp khách hàng nhận ra những vấn đề tiềm ẩn cũng như cách giải quyết chúng một cách triệt để.

Chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng những chính sách thuế mới nhất trong hệ thống thuế tại Việt Nam để giúp khách hàng có phương pháp hữu hiệu nhất trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp của mình, làm cho nó phù hợp với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng bao gồm tư vấn và dịch vụ tuân thủ liên quan tới các vấn đề như:

Dịch Vụ Thuế

  • Thuế TNDN
  • Thuế GTGT
  • Hoàn Thuế GTGT
  • Thuế TNCN và dịch vụ bảng lương
  • Thuế nhà thầu ( FCWT )
  • Hợp đồng tránh đóng thuế hai lần
  • Chuyển giá

Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ điều tra và hoàn thuế.Watch Dragon ball super