Tư Vấn

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập hệ thống kinh doanh tại Việt Nam, giúp khách hàng từng bước trong quá trình kinh doanh và giải quyết vấn đề. Để thành công trong lĩnh vực này, chúng tôi tập trung vào các dịch vụ sau với một mạng lưới toàn cầu.

Dịch vụ tư vấn thuế hàng tháng

Để đem lại những lợi ích tối ưu cho khách hàng, chúng tôi thường đưa ra mức phí cố định cho dịch vụ của chúng tôi.

Với dịch vụ tư vấn thuế này, khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ không giới hạn mà không bị yêu cầu trả thêm một khoản phí hay thương lượng nào. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ban lãnh đạo công ty, chúng tôi sẽ đưa ra dịch vụ tư vấn thuế với mức phí cố định phù hợp với điều kiện của công ty.

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động.

Tái cấu trúc doanh nghiệp

M&A, Chuyển giao vốn, Chia tách doanh nghiệp, Hợp nhất, Thanh lý

Báo cáo tài chính tiêu chuẩn quốc tế IFRS

Một số công ty đa quốc gia phải lập báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn IFRS, bao gồm nhận thức sự khác biệt theo nguyên tắc kế toán chung, điều chỉnh báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn Việt Nam và kiểm toán báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chuyển giá

Chuyển giá bao gồm tất cả các lĩnh vực trong việc thực hiện các chính sách giá liên quan tới hàng hóa, dịch vụ, tài sản vô hình nội bộ được chuyển nhượng giữa các thành viên qua biên giới không theo giá trị thị trường nhằm giảm thiểu số thuế của công ty.

Chuyển giá ngày càng trở thành một vấn đề trọng yếu. Mục đích của cơ quan thuế địa phương là cố gắng bảo vệ mức thuế nội địa không bị suy giảm do việc chuyển giá được thực hiện bởi các cơ quan thuế nước ngoài liên quan tới các giao dịch của các công ty đa quốc gia có trụ sở tại nước ngoài; tránh việc người nộp thuế chuyển lợi nhuận của công ty con sang công ty mẹ ở nước ngoài mà không có lý do thương mại hợp lý và/hoặc không phù hợp với quy chế chuyển giá địa phương.

Chuyển giá đã và đang trở thành một vấn đề thiết yếu trong ngành kiểm toán thuế và các cơ quan chức năng được yêu cầu cần tập trung hơn nữa vào vấn đề này. Thêm vào đó, các công ty đa quốc gia đang cố gắng tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường đang ngày càng phức tạp.

Kết quả là, việc tuân thủ các yêu cầu của về pháp lệnh thuế này trở thành một nhiệm vụ phức tạp và tốn thời gian.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:Watch Dragon ball super